Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Từ ngày 02/03/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 6 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 địa điểm
 • 07:30
  Đặc sản mực nhồi thịt Miễn phí

  Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

 • 08:30
  Chùa Khải Nam Miễn phí

  Phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

 • 11:30
  Gỏi cá – Đặc sản Sầm Sơn nổi tiếng Miễn phí

  Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

 • 13:30
  Đền Độc Cước Miễn phí

  Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

 • 14:30
  Núi Trường Lệ Miễn phí

  Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

 • 16:00
  Bề bề hấp sả gừng Miễn phí

  Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.