Tour Sầm Sơn 1 ngày

Tour Sầm Sơn 1 ngày
 • Từ ngày 28/02/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:00
  Đền Cô Tiên Miễn phí

  Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

 • 09:00
  Đền Độc Cước Miễn phí

  Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

 • 13:00
  Đền Hoàng Minh Tự Miễn phí

  Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

 • 15:00
  Đền thờ Phủ Đô Hàu Miễn phí

  Phường Quảng Cư, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

 • 16:30
  Đền Tô Hiến Thành Miễn phí

  Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.